top of page

Persónuleg stjórnun


Effective Personal Leadership®
Persónuleg stjórnun þjálfar þá persónuhæfni sem góður stjórnandi þarf að búa yfir. Þjálfunin tekur fyrir bæði vinnu og einkalíf, þannig að þátttakandinn geti


náð betri stjórn á báðum þessum sviðum. Stjórnandinn verður marksæknari í vinnu og einkalífi og lærir að bæta árangur sinn á öllum sviðum lífs síns.


Meðal annars er leitað svara við: Ert þú að gera það sem skiptir máli fyrir þig og fyrirtækið? Hvernig gengur þér að láta vinnuna og einkalífið spila saman á
ásættanlegan eða jafnvel ánægjulegan hátt? Hvað er velgengni fyrir þig?


Efni: Persónuleg stjórnun inniheldur viðamikið kennsluefni, sem skipt er í 11 námskeiðstíma.
Kynnt eru mörg stjórnunarverkfæri, sem stjórnandinn getur þjálfað sig í að nota. Stærsti hluti kennsluefnisins miðar að því að hvetja stjórnandann til að gera
sér persónulegar starfsáætlanir bæði í starfi og einkalífi og fylgja þeim eftir.


Eftirtaldir titlar á lesköflunum í Persónulegri stjórnun gefa hugmynd um innihaldið:


• Forystuhlutverk                                      
• Tímastjórnun                                           
• Markmið og persónuleg stjórnun                
• Fimm forsendur persónulegrar stjórnunar      


Markhópur: Persónuleg stjórnun er fyrir alla sem eru í stjórnendahlutverki, formlega eða óformlega, sem gerir kröfur um að þeir;


• taki frumkvæði
• nýti tíma sinn á árangursríkan hátt
• marki stefnu
• taki ákvarðanir
• dreifi ábyrgð og verkefnum


Framkvæmd:


Þátttakandinn hefur einkaráðgjafa. Þeir hittast um það bil þriðju hverja viku – eða eins og þátttakandanum hentar best - í alls 11 skipti. Á fundunum er rætt
um þau verkefni sem unnin hafa verið frá síðasta fundi og það sem framundan er.


Þjálfunin tekur 9 til 10 mánuði. Þátttakandinn vinnur með efnið í þrjár klukkustundir á viku. Samtals krefst námskeiðið um 110 klst. vinnu.

  •  Áhugahvöt (hvatning)

  •  Ákvarðanataka og úrlau

  •  Tjáskipti og hlustun

  •   Lifðu lífinu!

bottom of page